akce ročníku 2021 zrušena

+420 732 770 072
NEJNOVĚJŠÍ dění a jiné špeky
Tento víkend měl být ve Zlíně ve znamení trucků, bohužel tomu tak nebylo.
Jen velmi obecně...

Na Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlín námi pověřená firma před třemi týdny předala žádost o zvláštní užívání pozemních komunikací v souvislosti s pořádáním XV. ročníku Truck Srazu Zlín. Byl jsem pracovníkem firmy kontaktován, abych osobně požádal o přednostní vyřízení žádosti, protože zákonem stanovenou lhůtu jsme nebyli schopni dodržet. Úřednice magistrátu mě ujistila, že to zařídí. Bohužel se tak nestalo. Nešťastná shoda náhod, omezení pandemií Covid, vyčkávání na rozvolnění, změna trasy spanilé jízdy kvůli omezení vozidel DSZO a s tím související hledání nesmyslného časového okna pro průjezd kolony, to vše hrálo svou roli pro pozdní podání naší žádosti. Bohužel, tisíce zklamaných lidí, měsíce neuvěřitelně práce pořadatelů, vystavovatelů a v neposlední řadě truckerů, kteří chystali svoje vozy na výstavní premiéru do Zlína. Měl zde být dokonce představen nový model tahače!

Zajištěné ubytování, nachystané občerstvení ... to vše bylo zmařeno, ovšem v souladu se zákonem. Stačilo málo....

14 let práce, důvěra účastníků, vystavovatelů, návštěvníků, to vše vzalo za své. Situace je velmi špatná.

V souvislosti s danou situací jsme v pátek v podvečer operativně uspořádali schůzku s panem primátorem Jiřím Korcem, symbolicky na ul. Hradská, kde by v danou dobu byla asi nejkrásnější část Truck Srazu Zlín. Společně jsme velmi věcně prodiskutovali celou situaci která nastala. Pan primátor i celé vedení Zlínské radnice si závažnost situace uvědomuje a nabídl proto velmi aktivní pomoc jak k nastalé situaci, tak i do budoucna. Předně se se všemi partnery akce spojíme a situaci osvětlíme, spojíme se také s účastníky akce.

Do budoucna nabídl záštitu nad celou akcí, pomoc s vyřízení potřebných povolení tak, aby se v žádném případě neopakovala situace z letošního roku. Přislíbil také návrat trucků na Tř. T. Bati při sobotní spanilé jízdě, jakož i řešení dalších dílčích problémů, které budeme řešit na říjnové pracovní schůzce.

Jen pro upřesnění, v diskusích jste křivdili vedení Magistrátu města Zlína že na Odboru stavebních a dopravních řízení má takové a onaké lidí. Je úplně jedno, jaké je na radnici vedení, úředníci tohoto odboru jsou státní zaměstnanci. Pro každé vedení radnice je to takové vajíčko s překvapením, s kterým toho moc nezvládne.

Vím že jste se na akci těšili, teď jste všichni a právem zklamaní, nazlobení, důvěra je pryč, situace je velmi vážná. Věřte že nás to obrovsky mrzí, víc než si dokážete představit, snažili jsme se pro sraz každoročně dělat vždy maximum.

Na závěr slova pana primátora:
Truck Sraz Zlín je skvělá akce a my trucky ve Zlíně rozhodně chceme!

Vážení příznivci Truck Srazu, po roční přestávce způsobené protipandemickými opatřeními náš tým pořadatelů dělal vše, co bylo v jeho silách, abychom se všichni shledali při konání letošního Truck Srazu.

Bohužel dva dny před akcí máme pro vás smutnou zprávu, ani po dvou letech kamiony ve Zlíně neuvidíte. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo získat potřebná povolení z Magistrátu města Zlína. Všem se tímto moc omlouváme.

HLAVNÍ PARTNEŘI AKCE
PARTNEŘI AKCE
©Truck Sraz Zlín 2007 | 21.1.2022